• ترجمه رسمی مدارک

    ترجمه رسمی مدارک به عنوان یکی از نیازهای اصلی در فرایند اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های مختلف خارجی و مسافرت به کشورهای خارجی به شمار می رود که دارای سابقه طولانی در کشور ما است. سفارت ها برای بررسی پروسه صدور ویزا و هم چنین دانشگاه ها برای بررسی روند اخذ پذیرش نیاز دارند تا مدارک افراد از زبان کشور مبدا به زبان کشور مقصد ترجمه شود. با توجه به اهمیت استناد به این مدارک در مراجع خارجی انجام این امر به مترجمین رسمی که مورد تایید مراجع رسمی در هر کشور هستند واگذار شده است. در کشور ایران وظیفه ترجمه رسمی مدارک به عهده مترجمین رسمی قوه قضائیه می باشد. روند ترجمه رسمی به این صورت است که مشتریان و افرادی که متقاضی اخذ ویزای کشورهای مختلف و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی هستند اصل مدارکی را که این مراجع از آن ها درخواست کرده اند جهت ترجمه به دارالترجمه رسمی یا دفتر ترجمه رسمی ارائه می دهند. مترجمین رسمی زبان های مختلف در دارالترجمه های رسمی مستقر هستند و اقدام به ترجمه رسمی مدارک شما خواهند کرد. با توجه به اهمیت .. ترجمه رسمی شامل سه بخش است: الف) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی قوه قضائیه ب) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه قوه قضائیه ج) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی قوه قضائیه و هم چنین تاییدیه قوه قضائیه  به علاوه تاییده وزارت امور خارجه د) اخذ تاییدیه های سفارتخانه های مختلف سفارت های مختلف بسته به شرایط مختلف پرونده و هم چنین قوانین داخلی آن کشور ترجمه رسمی را به صورت های مختلف می پذیرند. در برخی موارد ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مقصد کفایت می کند. برخی تنها تاییدیه قوه قضائیه و برخی هم تاییدیه قوه قضائیه و هم« مطالعه بیشتر… »

  • ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

    این بخش از ترجمه رسمی مربوط به دانشجویانی می شود که به قصد ادامه تحصیل اقدام به اخذ پذیرش از دانشگاه های مختلف در کشورهای خارجی می نمایند. دانشگاه ها معمولا بسته به نیاز خود و کشوری که در آن واقع شده اند و هم چنین درخواستی که سفارت کشور مربوط از آن ها دارد مدارک مختلفی را جهت ارائه پذیرش به دانشجویان گرامی درخواست می کنند. با توجه به این که مدارک صادر شده در کشور ایران به زبان فارسی هستند لازم است تمامی این مدارک ترجمه رسمی شوند تا قابلیت استناد در کشورهای خارجی را داشته باشند. مدارکی که معمولا دانشگاه ها در این فرایند نیاز دارند شامل مواردی مانند ریزنمرات یا کارنامه کارشناسی یا لیسانس، دانشنامه یا مدرک تحصیلی کارشناسی یا لیسانس، ریزنمرات یا کارنامه کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس، دانشنامه یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس، ریزنمرات یا کارنامه دکتری، دانشنامه یا مدرک تحصیلی دکتری، ریزنمرات یا کارنامه دبیرستان، مدرک پایان سه سال دبیرستان یا دیپلم، ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی یا سال چهارم، مدرک پایان پیش دانشگاهی، گواهی رتبه، گواهی قبولی، گواهی سازمان سنجش، گواهی های دوره، گواهی های فنی و حرفه ای، سوابق کاری، سوابق بیمه، لوح تقدیر، لوح سپاس، شناسنامه کارت ملی و دیگر مدارک تحصیلی و هویتی می شود. در اکثر موارد دانشجو قصد دارد تا درخواست پذیرش خود را برای چندین دانشگاه در یک کشور و یا حتی در چندین کشور به صورت همزمان ارسال نماید. بسیاری از دانشگاه ها ترجمه مدارک را به صورت hard copy نیاز دارند به این معنی که می خواهند اصل ترجمه مدارک به صورت فیزیکی و از طریق پست برای آن ها ارسال شود. بنابراین برای تحقق این موضوع دانشجو می بایست به تعداد دانشگاه های مورد نظر خود نسخه ترجمه شده از مدارک خود را ارسال نماید. در این موارد مشتری می تواند« مطالعه بیشتر… »